Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ FUNKCJONARIUSZY POLICJI PAŃSTWOWEJ WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO ZAMORDOWANYCH PRZEZ NKWD WIOSNĄ 1940 ROKU

Data publikacji 18.11.2020

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odsłonięta została tablica upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa białostockiego zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Odsłonięcie tablicy ściśle związane jest z 80. rocznicą mordu katyńskiego. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztof Wierzbicki.

Dziś, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odsłonięta została tablica upamiętniająca 250 funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa białostockiego zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku. Jest ona spójnym elementem już istniejącej tablicy upamiętniającej 23 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP Ziemi Podlaskiej zamordowanych w Kalininie (Twerze). Dzisiaj, w 80. rocznicę mordu katyńskiego, mamy już większą wiedzę o faktycznej liczbie oraz nazwiskach funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa białostockiego, którzy pogrzebani zostali w zbiorowych dołach śmierci w Miednoje. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Akt dsłonięcia tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa białostockiego zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dniu 18 listopada 2020 roku. Dzisiaj w roku 80. Rocznicy mordu katyńskiego mając już wiedzę o faktycznej liczbie oraz nazwiskach funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa białostockiego, którzy pogrzebani zostali w zbiorowych dołach śmierci w Miednoje oddajemy hołd tym wszystkim, którzy wypełnili słowa roty ślubowania do końca. W holu wejściowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odsłonięta została tablica pamiątkowa będąca spójnym elementem już istniejącej upamiętniającej 23 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP Ziemi Podlaskiej zamordowanych w Kalininie- Twerze przez NKWD ZSRR w 1940 roku. Niestety, z racji na panującą epidemię COVID--19 oraz obowiązujące obostrzenia zmuszeni byliśmy do rezygnacji z uroczystej celebracji tego wydarzenia. Nie mogli być z nami nasi przyjaciele Pan doktor habilitowany Piotr Kardela Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, Pan Robert Sadowski- Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Marek Gajewski, bez których wsparcia finansowego oraz pomocy merytorycznej upamiętnienie nazwisk wszystkich 273 funkcjonariuszy barbarzyństwo zamordowanych w Kalinie-Twerze nie byłoby możliwe. Ufamy jednak, że w niedalekiej przyszłości będzie nam dane wspólnie cieszyć się z dzieła, którego jesteśmy autorami. Odsłonięcia tablicy dokonał nadinspektor Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

 • Tablica pamiątkowa o poległych policjantach.
 • Oddanie honorów komendantowi wojewódzkiemu.
 • Komendant podpisuje akt.
 • Tablica pamiątkowa z honorowym posterunkiem.
 • Komendant oddaje honory przed tablicą.
 • Policjant z wieńcem przed tablicą.
 • Posterunek honorowy przed tablicą.
 • Wieniec IPN.
 • kt dsłonięcia tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej województwa białostockiego zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dniu 18 listopada 2020 roku
 • Imiona i nazwiska poległych policjantów.
 • Imiona i nazwiska poległych policjantów na tablicy pamiątkowej.
 • Fragment tablicy z krzyżem virtuti military.
Powrót na górę strony