Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W 103. ROCZNICĘ POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ

Data publikacji 17.07.2022

W ponad 3 tysięcznym garnizonie podlaskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, w trakcie których wręczono sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. Dzisiejszy dzień był też okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami i zaproszonymi gośćmi pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, wraz ze swoimi Zastępcami, dzisiaj rano oddał hołd i złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Oficjalne uroczystości poprzedziły nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz ich rodzin. W Cerkwi Przemienienia Pańskiego w Topolanach, już od samego rana modlił się w tych intencjach Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ksiądz protojerej Andrzej Bołbot wraz z prawosławnym kapelanem podlaskiej Policji księdzem Aleksandrem Aleksiejukiem. W południe, w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie odbyła się Msza Święta, którą celebrował Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki.

Następnie uroczystości przeniosły się na plac przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie. Dzisiejszy uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Policji generalnemu inspektorowi Jarosławowi Szymczykowi przez dowódcę uroczystości. Nie bez powodu to właśnie w Zambrowie ponad 3 tysięczny garnizon podlaski obchodził tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji. W trakcie uroczystego apelu, zambrowskiej jednostce Policji wręczono sztandar. Po odczytaniu aktu nadania, nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych, a następnie wręczono go zambrowskiej komendzie. Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie podkreślił, że nadanie sztandaru jednostce to zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej służby policjantów na rzecz społeczeństwa. 

W uroczystościach udział wzięli: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencje - Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek - Metropolita Białostocki oraz Najdostojniejszy Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski - Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, szefowie służb, komendanci miejscy oraz powiatowi podlaskiego garnizonu, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, funkcjonariusze i pracownicy Policji, a także reprezentanci związków zawodowych oraz Naczelni Kapelani Policji oraz Kapelani podlaskiej Policji.

W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1070 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało - 77 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 337 policjantom, w korpusie podoficerów - 415, zaś szeregowych - 141. Awanse wręczali Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w  Białymstoku nadinspektor Robert Szewc oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25 funkcjonariuszy oraz pracownik Policji zostało wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany, jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 53 funkcjonariuszy podlaskiej Policji.

Z kolei Medal za Zasługi dla Policji otrzymało 6 pracowników Policji oraz funkcjonariusz.

Dzisiejsze święto było też okazją do wręczenia okolicznościowych medali związkowych. Z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu podinspektora Wojciecha Chocieja, Burmistrz Miasta Zambrowa Kazimierz Jan Dąbrowski oraz Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski otrzymali medale XXX-Lecia powstania NSZZ policjantów.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Szef polskiej Policji powiedział, że ostatnich kilka lat było trudnych. Najpierw z uwagi na zmienioną rzeczywistość przez pandemię, a w ostatnim roku również przez zaistniały kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Komendant Główny Policji dodał, że postawionych zostało przed Policją wiele zupełnie nowych zadań. Realizując je na najwyższym poziomie  formacja udowodniła, że jest nowoczesna, a także skuteczna w podejmowaniu nowych wyzwań i reagowaniu na zaistniałe zagrożenia. Między innymi za tą skuteczność, wytrzymałość i oddanie Szef Polskiej Policji podziękował policjantom i pracownikom garnizonu podlaskiego. Do podziękowań dołączył się również Wojewoda Podlaski. Pan Bohdan Paszkowski powiedział, że podlascy policjanci mają przeogromny wkład w poziom bezpieczeństwa w województwie podlaskim. Dodał, że słowa roty ślubowania wypełniają w każdych sytuacjach kryzysowych, z pełnym zaangażowaniem.

W trakcie uroczystości, minutą ciszy, uczczono również pamięć sierżanta sztabowego Jakuba Opieczyńskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, który zginął na służbie pod Pawlikowicami.

Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Honorowej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych na czele ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz sztandarami towarzyszącymi komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu podlaskiego. Z kolei chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod batutą prof. dr hab. Wioletty Miłkowskiej można było usłyszeć podczas nabożeństwa w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie.

Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 3010 policjantów, w tym 678 kobiet. W garnizonie podlaskim zatrudnionych jest także 922 pracowników Policji.

Ponadto, z myślą o mieszkańcach mundurowi zorganizowali "Niebieski piknik" podczas którego między innymi zaprezentowano sprzęt będący na wyposażeniu Policji, promowano zawód policjanta. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć pokaz tresury psów służbowych, maskotkę policyjną, a przy okazji otrzymać słodkości.

 

 

 • Składanie kwiatów przy tablicy i kamieniu
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Nabożeństwo w cerkwi
 • Msza Święta
 • Obchody Święta Policji
 • Obchody Święta Policji
 • Msza Święta
 • Obchody Święta Policji
 • Msza Święta
 • Msza Święta
 • Obchody Święta Policji
 • Msza Święta
 • Obchody Święta Policji
 • Msza Święta
 • Msza Święta
 • Msza Święta
 • Obchody Święta Policji
 • Msza Święta
 • Obchody Święta Policji
 • Przemarsz ulicami miasta
 • Przemarsz ulicami miasta
 • Przemarsz ulicami miasta
 • Przemarsz ulicami miasta
 • Przemarsz ulicami miasta
 • Przemarsz ulicami miasta
 • Obchody Święta Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Święto Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Policjanci podczas Święta Policji
 • Święto Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Święto Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Święto Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Obchody Święta Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Obchody Święta Policji
 • Obchody Święta Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Obchody Święta Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Obchody Święta Policji
 • Osoby wbijają gwoździe do sztandaru
 • Święto Policji
 • Obchody Święta Policji
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • medale
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • Święto Policji
 • Wyróżnieni policjanci
 • medale
 • Obchody Święta Policji
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • medale
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • medale
 • Wyróżnieni policjanci
 • Obchody Święta Policji
 • Święto Policji
 • Wyróżnieni policjanci
 • Wyróżnieni policjanci
 • Przemówienia
 • Przemówienia
 • Przemówienia
 • Przemarsz
 • Przemarsz
 • Przemarsz
 • Przemarsz
 • Przemarsz
 • Orkiestra dęta
 • Przemarsz
 • Przemarsz
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
 • Piknik profilaktyczny
Powrót na górę strony