Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

POSZUKIWANIA NA JEZIORZE RAJGRODZKIM - POLICYJNI WODNIACY W AKCJI

Data publikacji 20.10.2022

Kilkunastu policyjnych wodniaków doskonaliło swoje umiejętności na Jeziorze Rajgrodzkim. Policjanci wspólnie z innymi służbami mieli za zadanie odnaleźć zaginionych. Poszukiwania odbywały się zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Funkcjonariusze mieli do dyspozycji trackery GPS, wykorzystywane w czasie akcji poszukiwawczych. Na wyznaczonym obszarze każdy patrol miał określone zadanie do wykonania.

Na Jeziorze Rajgrodzkim policyjni wodniacy wraz z przedstawicielami innych służb prowadzili akcję poszukiwawczą. Na szczęście to tylko ćwiczenia mające na celu usprawnić współdziałanie służb w prowadzeniu akcji poszukiwawczych. W ćwiczeniach udział wzięło 14 policjantów z województwa podlaskiego pełniących służbę na wodzie - tzw. wodniaków, przewodnicy psów służbowych z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Grupy Ratowniczej Nadzieja oraz strażnicy leśni. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy doskonaliło umiejętności i współpracę w trakcie akcji poszukiwawczej. Policjanci w łodziach patrolowych, korzystając z urządzeń GPS, mieli za zadanie odnaleźć konkretne punkty na jeziorze i na lądzie. Z kolei poszukiwania pod wodą prowadzili funkcjonariusze straży pożarnej wyposażeni w specjalistyczny sprzęt.

Szkolenie zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku było już kolejną odsłoną programu #niezaWODNYratownik, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa nad wodą w województwie podlaskim.

 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
 • Służby na ćwiczeniach nad jeziorem
Powrót na górę strony