Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWALIŚMY MINIONY ROK. W SKALI KRAJU JESTEŚMY NAJLEPSI W WYKRYWALNOŚCI OGÓLNEJ I PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH

Data publikacji 10.02.2023

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. W naradzie służbowej uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, komendanci podległych komend miejskich i powiatowych, naczelnicy poszczególnych wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych Policji oraz kapelani podlaskich policjantów.

Przedstawienie stanu bezpieczeństwa w województwie, omówienie efektów pracy policjantów garnizonu podlaskiego za rok ubiegły oraz plany na najbliższe 12 miesięcy – to główne zagadnienia dzisiejszej odprawy, której gospodarzem był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski, inspektor Jacek Tarnowski oraz Sławomir Wilczewski, a także komendanci podległych komend miejskich i powiatowych Policji, naczelnicy poszczególnych wydziałów, przedstawiciele związków zawodowych oraz kapelani podlaskich policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc ocenił efektywność działań podlaskiej Policji w 2022 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w nowym 2023 roku. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przedstawili natomiast wyniki pracy poszczególnych pionów.

Przestępczość

W 2022 roku, na terenie województwa podlaskiego wskaźnik wykrywalności w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie wzrósł do poziomu 59,5% z 56,5% w 2021 roku.

W kategoriach przestępstw: kradzież, kradzież samochodu oraz uszkodzenie mienia nastąpił wzrost wykrywalności, kolejno z 48% w 2021 roku do 57,1% w 2022r roku (wzrost o 9,1%), z 44,3% w 2021r roku do 57,7% (wzrost o 13,4%) i z 43,3% w 2021 roku do 48,7% w 2022r roku (wzrost o 5,4%).

Jeśli chodzi o wykrywalność ogółem, a także wykrywalność przestępstw kryminalnych - w skali kraju - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w Białymstoku jest na pierwszym miejscu.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Waga zabezpieczonych narkotyków: 158 kilogramów. Najwięcej narkotyków zabezpieczono w powiatach: białostockim, hajnowskim i suwalskim.

Zabezpieczono:

 • 27 upraw konopi innych niż włókniste,
 • 477 sztuk roślin konopi innych niż włókniste, co daje 11 kilogramów gotowego suszu marihuany,
 • 57 kilogramów amfetaminy,
 • 52 kilogramów suszu marihuany,
 • 361 gramów haszyszu,
 • 88 gramów kokainy,
 • 1404 sztuk tabletek ecstazy,
 • 34 kilogramów innych substancji zakazanych, m.in. klefedron oraz mefedron.

Bezpieczeństwo na podlaskich drogach

Odnotowany został spadek wypadków drogowych o 102, a więc o 23,5% w porównaniu do roku ubiegłego (2021roku - 434, 2022 roku - 332), przy jednoczesnym spadku liczby osób zabitych o 10 tj.12,7% (2021roku - 79, 2022 roku - 69) i liczby rannych o 122 tj. 25,3% (2021 roku - 482, 2022r. - 360).

Policjanci przeprowadzili też większą liczbę działań kontrolno-prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach tych działań skontrolowanych zostało 41769 pojazdów, natomiast ujawniono 41988 naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Jesli chodzi o Zespół „Speed”, którego głównym zadaniem jest ujawnianie oraz eliminowanie z ruchu agresywnych i niepożądanych z punktu widzenia bezpieczeństwa zachowań kierujących, to od momentu jego powstania policjanci z tej grupy ujawnili ponad 67 tysięcy wykroczeń, w tym prawie 34 tysiące dotyczyło przekroczeń prędkości jazdy, które są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

Modernizacja podlaskiej Policji

W ubiegłym roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku realizowała 6 zadań inwestycyjnych, na których realizację wydatkowano środki w wysokości 37 687 787 złotych. Ukończone inwestycje to chociażby budowa nowych siedzib Komisariatu Policji II oraz Komisariatu Policji IV w Białymstoku, a także Posterunków Policji w Nurcu Stacji oraz Drohiczynie. W minionym roku zrealizowano również 28 zadań remontowych o łącznej wartości 2 milionów 633 tysięcy złotych.

Podlaska Policja wprowadziła też do użytkowania 90 nowych pojazdów służbowych, w tym m.in. 16 współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2394793 złotych oraz 63 - z Komendy Głównej Policji o łącznej wartości 11666183 złotych.

Miniony rok upłynął również pod znakiem realizacji wielu funduszy pomocowych. Ich łączna wartość wyniosła 7653018 złotych. W ramach jednego z nich "Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym" zakupiono sprzęt specjalistyczny (m.in. torby RO, defibrylatory, kamizelki taktyczne dla przewodników), przeprowadzono cykl szkoleń, a podlascy przewodnicy psów otrzymali 6 nowych radiowozów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

W 2022 roku, na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy województwa nanieśli 24687 zgłoszeń, z czego potwierdzono 15597, co stanowi 64,8%. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategoriach: przekroczenie dozwolonej prędkości - 5319 oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 7930. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak widać, nadal jest narzędziem aktywnie wykorzystywanym przez mieszkańców Podlasia, jako skuteczna forma komunikacji i dbania o bezpieczeństwo jako dobro wspólne, a z której efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie - policjanci.

Najlepsza jednostka Policji w garnizonie podlaskim

Najlepszą jednostką Policji w garnizonie podlaskim pod względem wyników w służbie została Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach. Wyróżniona jednostka Policji otrzymała nieoznakowany radiowóz, który będzie wykorzystywany na co dzień przez siemiatyckich policjantów.

Wyróżnienia i podziękowania

W trakcie odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wręczył inspektorowi Jackowi Adamskiemu, młodszemu inspektorowi Łukaszowi Babińczukowi oraz młodszemu inspektorowi Pawłowi Zabrockiemu Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Są one nadawane za zasługi dla Niepodległej Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto, Szef podlaskiego garnizonu Policji pożegnał funkcjonariuszy kadry kierowniczej, którzy po wielu latach służby przechodzą na emeryturę. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku dziękując policjantom za ich dotychczasową służbę życzył im jednocześnie zadowolenia z poczucia dobrze wypełnionego obowiązku oraz siły i aktywności potrzebnych do realizowania swoich planów i zamierzeń w życiu osobistym.

 • Policjanci na odprawie
 • medale
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • kluczyki do auta
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
 • Policjanci na odprawie
Powrót na górę strony