Aktualności

W ochronie tolerancji – seminarium szkoleniowe

Data publikacji 08.11.2023

W dniach 6-7 listopada 2023 r. odbyło się odbyło się dwudniowe seminarium szkoleniowe poświęcone prawom człowieka i równemu traktowaniu. Podlascy policjanci we współpracy Muzeum Podlaskim w Białymstoku i ogólnopolską „Fundacją w Stronę Dialogu” i szukali sposobów skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji z uwagi na narodowość i religię.

Współczesna sytuacja migracyjna stawia nowe wyzwania przed funkcjonariuszami Policji, którzy w codziennej służbie zwalczają objawy dyskryminacji i nietolerancji, przeciwdziałają przestępczości opartej na nierównym traktowaniu drugiego człowieka.

Szukając skutecznych sposobów na przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom policyjni koordynatorzy do spraw ochrony praw człowieka z garnizonu podlaskiego spotkali się na dwu-dniowym seminarium. Rozpoczęło się ono wykładami m.in. poświęconymi problematyce praw człowieka, a część warsztatowa poświęcona była historii oraz roli stereotypów i uprzedzeń wobec cudzoziemców i mniejszości narodowych. Panel poświęcony sytuacji Romów w Polsce i uchodźców romskich z Ukrainy przedstawiła dr Małgorzata Kołaczek, wiceprezeska „Fundacji w Stronę Dialogu” - wykładowca z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O tolerancji i walce z mową nienawiści wobec mniejszości narodowych na bazie doświadczeń z sąsiedniego garnizonu mówiła Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka – nadkom. Dorota Rak. Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z wystawą stałą Muzeum Ikon w Supraślu – stanowiącego oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, poznając bliżej symbolikę ikon i obrzędowość religijną kościoła prawosławnego.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami, omawiano zasady promowania wśród lokalnej społeczności tolerancyjnych postaw, przeciwdziałanie stereotypom i ksenofobii. Podczas spotkania nie zabrakło też tematów dotyczących przeciwdziałaniu przestępstwom na tle narodowościowym i religijnym.

Na zakończenie policjanci otrzymali antydyskryminacyjne materiały szkoleniowe opracowane przy współpracy Komendy Głównej Policji z Muzeum Polin i Fundacją w Stronę Dialogu, które będą wykorzystywane w dalszej pracy i szkoleniach kolejnych policjantów w komendach miejskich i powiatowych woj. podlaskiego.

 • Policjanci oglądają wystawę
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • policjanci siedzą przy stole
 • Policjanci oglądają wystawę
 • Policjanci oglądają wystawę
 • Policjanci oglądają wystawę
 • Policjanci oglądają wystawę
 • Policjanci oglądają wystawę
Powrót na górę strony