Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe "Pomoc instytucjonalna na rzecz przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w województwie podlaskim"

Data publikacji 11.12.2023

W Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i uzależnieniem w województwie podlaskim oraz pomocowej roli instytucji publicznych w tych obszarach. Seminarium skierowane było do dzielnicowych, zawodowych kuratorów sądowych i przedstawicieli pomocy społecznej. W trakcie spotkania omówione zostały zmiany w przepisach prawa, rola policjanta "pierwszego kontaktu" czy dobre praktyki współpracy różnych instytucji w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy.

Dzisiaj w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w województwie podlaskim oraz pomocowej roli instytucji publicznych. Spotkanie skierowane było do policjantów pierwszego kontaktu - dzielnicowych, zawodowych kuratorów sądowych i przedstawicieli pomocy społecznej. W trakcie seminarium omówione zostały zmiany w przepisach prawa, standardy ochrony małoletnich, rola policjanta "pierwszego kontaktu" jakim jest dzielnicowy, zadania kuratorów sądowych w przeciwdziałaniu przemocy domowej czy dobre praktyki współpracy wielu instytucji.

Organizatorem seminarium jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Białymstoku, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Celem seminarium było pogłębienie wiedzy specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zwiększenie skuteczności podejmowania działań.

 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • Konferencja z policjantami o przemocy
 • policjant siedzi
 • sala
Powrót na górę strony