Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INSPEKTOR KAMIL BORKOWSKI NOWYM KOMENDANTEM WOJEWÓDZKIM POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 11.01.2024

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się uroczystość związana ze zmianą szefa podlaskich policjantów. Ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przywitał się obejmujący stanowisko inspektor Kamil Borkowski. Uroczystego wprowadzenia dokonał pełniący obowiązki na stanowisku Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku zostały powierzone inspektorowi Kamilowi Borkowskiemu. Zastąpił na tym stanowisku nadinspektora Roberta Szewca, który po ponad 27 latach służby przeszedł w stan spoczynku. W uroczystości wzięli udział: pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji inspektor Marek Boroń, Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Tarnowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Sławomir Wilczewski, Naczelnik Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Rafał Miłosiewicz, Naczelnik Wydziału w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości młodszy inspektor Tomasz Haraburda, Naczelnik Wydziału w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Policji podinspektor Jarosław Janiuk, kapelani podlaskiej policji, przedstawiciele związków zawodowych, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Komendant Główny Policji Inspektor Marek Boroń w swoim przemówieniu podkreślił gotowość inspektora Kamila Borkowskiego do podejmowania wyzwań i rozwiązywania problemów. Podkreślił posiadane przygotowanie, umiejętności i wiedzę, poparte doświadczeniem zawodowym. Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji życzył sukcesów w służbie na obejmowanym stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Gratulacje z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku przekazał również Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski, który podkreślił konieczność dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Podlasia.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski to funkcjonariusz z ponad 24-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 20 maja 1996 roku na stanowisku aplikanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Od 1997 roku pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w jednostkach organizacyjnych garnizonu mazowieckiego. W 1999 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Od kwietnia 2000 roku zaczął pełnić służbę w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. W maju 2008 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W kwietniu 2013 roku wrócił do Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, otrzymując powierzenie obowiązków na stanowisku Naczelnika Zarządu w Radomiu, a w lipcu 2013 roku objął to stanowisko. Wzorowa, profesjonalna służba, przygotowanie zawodowe, zaangażowanie oraz wysoka wiedza merytoryczna stanowiły ważną przesłankę, aby w kwietniu 2015 roku mianować ówczesnego młodszego inspektora Kamila Borkowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Od września 2019 roku ponownie pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

Dziś inspektor Kamil Borkowski obejmuje stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. W czasie swojej służby inspektor Kamil Borkowski został uhonorowany między innymi: Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę" oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant".

 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendnata
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
 • Wprowadzenie nowego komendanta
Powrót na górę strony