Aktualności

Czworonożni funkcjonariusze - zobacz jak wygląda ich służba

Data publikacji 11.04.2024

Wykorzystywane są nie tylko do patrolowania i tropienia, ale także do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych, broni i łusek, zwłok ludzkich, ratownictwa wodnego, a także do działań kontrterrorystycznych i identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Choć rasami preferowanymi do tresury są owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski, to w podlaskiej policji służy również owczarek holenderski, użytkowy, jack russell terrier i płochacz niemiecki.

Założycielskim ośrodkiem szkolącym psy służbowe w powojennej Polsce była Szkoła Przewodników i Tresury Psów Milicyjnych utworzona w Junikowie pod Poznaniem przez sierż. Zygmunta Rembielaka i kpr. Jana Kuternogę. W dniu 1 września 1945 r. rozpoczęto szkolenie przewodników i psów służbowych. Do wiosny 1946 r., do czasu likwidacji ośrodka, na potrzeby terenowych jednostek MO województwa poznańskiego wytresowano 24 psy służbowe. W maju 1946 r., na podstawie rozkazu Komendanta Głównego MO, gen. bryg. Franciszka Jóźwiaka, w Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku została utworzona Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych MO. Jej Komendantem został chor. Marian Grabski, przewodnik psa służbowego w przedwojennej Policji Państwowej. Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych CWMO w Słupsku istniała do 1949 r. Jej ostatnim komendantem był założyciel ośrodka w Junikowie, st. sierż. Zygmunt Rembielak. W 1949 r. Komenda Główna MO wystąpiła do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z wnioskiem o połączenie Szkoły Przewodników i Tresury Psów Służbowych w Słupsku z Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Sułkowicach. Już w pierwszych miesiącach 1950 r. przeprowadzono reorganizację dotychczasowych ośrodków tresury, w następstwie której w Sułkowicach powstał Zakład Tresury Psów Służbowych KBW i MO.

Najliczniejszą grupę psów służbowych w podlaskiej policji stanowią psy kategorii patrolowo-tropiącej. Łącznie jest 35 czworonogów tej specjalizacji. Te psy używane są w służbie patrolowej, do przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu za osobą oraz podczas zasadzek. Stanowią pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, przy zatrzymywaniu osób, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również używane do tropienia śladów ludzkich. Poza kategorią patrolowo - tropiącą w podlaskiej policji służbę pełnią także psy innych kategorii. Psy bojowe używane są w służbie kontrterrorystycznej. Biorą udział we wszystkich działaniach bojowych, są gotowe do wykonywania najcięższych zadań, stanowią idealne uzupełnienie zespołów szturmowych. Z białostockimi specjalsami od 3 lat służy czworonożny funkcjonariusz Bimber. Psy tropiące używane są do tropienia śladów ludzkich na miejscu zdarzenia oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osób zaginionych. Kolejną ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru używane są do wyszukiwania zapachów narkotyków (14 psów) a także do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz broni palnej i amunicji (2 psy). Ogółem w podlaskiej policji służbę pełnią 54 czworonogi.

Psy policyjne są to zwierzęta specjalnie przygotowywane do wykonywania zadań takich jak tropienie, służba patrolowa, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi w miejscu katastrof. Niektóre z nich są wykorzystywane w poszukiwaniu zwłok. Każdy pies policyjny ma swoją konkretną specjalność i nie jest wykorzystywany do innych celów. Aby zostać przewodnikiem psa służbowego należy najpierw ukończyć kurs podstawowy, a następnie kurs specjalistyczny w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wówczas można pełnić wspólnie ze swoim podopiecznym służbę w policyjnych patrolach. 

Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, gdyż wtedy ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Przewodnik i jego pies muszą dotrzymywać sobie kroku. Wspólnie szkolą swoje umiejętności: zwinność, sprawność fizyczną, reagowanie na komendy, obezwładnianie napastnika, współpraca, asysta i wzajemne zaufanie. Warunek jest jeden — świetnie zgrany i wyszkolony duet. Więź, jaka rodzi się między takimi partnerami decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, akcji poszukiwawczej czy odnajdywaniu narkotyków bądź materiałów wybuchowych.

 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • ćwiczenia psów policyjnych
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
 • psy policyjne
Powrót na górę strony