Aktualności

NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI

Data publikacji 08.05.2024

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 29 policjantów. Nowo przyjęci policjanci przygodę z mundurem rozpoczną od szkolenia zawodowego, po którym trafią do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a także do komend w Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem.

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski, w obecności swoich zastępców, komendantów miejskich i powiatowych, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelanów Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością najbliżsi funkcjonariuszy oraz uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, którzy zaprezentowali pokaz musztry paradnej.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Funkcjonariusze musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 10 policjantek i 19 policjantów, którzy dziś ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Białymstoku, Suwałkach, Hajnówce, Mońkach, Kolnie, Sokółce, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem oraz w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku. Już jutro policjanci rozpoczną szkolenie zawodowe podstawowe w Akademii Policji w Szczytnie. 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 41 policjantów otrzymało odznaki "Zasłużony Policjant". Pięciu funkcjonariuszy odznaczonych zostało odznakami złotymi, ośmiu srebrnymi i dwudziestu ośmiu odznakami brązowymi. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski wraz z zastępcami: I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Krzysztofem Woźniewskim i pełniącym obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorem Mariuszem Kryszkowskim, pogratulował odznaczonym policjantom i podziękował za wzorowo wykonywane obowiązki. Dodał, że "odznaczenia są wyrazem uznania za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną służbę, a postawa odznaczonych zasługuje na najwyższy szacunek".

Nowo przyjętym i odznaczonym - gratulujemy.

 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
Powrót na górę strony