Aktualności

Szkolenie podoficerskie funkcjonariuszy

Data publikacji 10.06.2024

W poniedziałek w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku rozpoczęło się szkolenie zawodowe podoficerskie, które otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. Biorą w nim udział funkcjonariusze podlaskiego garnizonu, a jego realizacja możliwa jest dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Kadra dydaktyczna Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku realizuje kurs podoficerski dla 48 funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego, który będzie trwał 15 dni (120 godzin). Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawa człowieka, etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, wybranych metod i form pracy operacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy domowej. Oprócz wykładów zostały uwzględnione również ćwiczenia z instruktorami strzelań policyjnych, a także instruktorami taktyki i technik interwencji oraz ratownikiem medycznym. Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podoficerskie.

Policjanci dzięki uczestnictwu w zajęciach będą mogli zdobyć kolejną dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do wykonywania swoich obowiązków służbowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz należytą starannością. Zaliczenie kursu umożliwi policjantom awans w stopniu policyjnym. Dzięki doświadczeniu zawodowym i wiedzy zdobytej podczas pełnionej służbie w różnych komórkach policyjnych opiekunowie kursu podoficerskiego z Sekcji Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także pozostali wykładowcy służą życzliwą pomocą i dołożą wszelkich starań by rozwiązać pojawiające się pytania oraz problemy, z którymi policjanci spotykają się w codziennej służbie.

  • policjant stojący przodem i meldujący swojemu przełożonemu
  • policjanci zebrani w pomieszczeniu widziani od tyłu. Jeden z nich prze4mawia na mównicy
  • kobieta stojąca za mównicą i mówiąca do zebranych policjantów
  • policjanci siedzący widziani od tyłu
Powrót na górę strony