Aktualności

PIERWSZA EDYCJA SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODOFICERSKIEGO ZA NAMI

Data publikacji 28.06.2024

Szkolenie zawodowe podoficerskie ukończyło egzaminem końcowym 49 absolwentów z czego 32 osoby z wyróżnieniem. Celem szkolenia było przygotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie. Realizacja kursu była możliwa dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dziś 49 podlaskich policjantów ukończyło szkolenie zawodowe podoficerskie, z czego 32 funkcjonariuszy zakończyło je z wyróżnieniem. Wszyscy świadectwa ukończenia wraz z gratulacjami otrzymali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Kamila Borkowskiego oraz Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie inspektora Ryszarda Jakubowskiego. Kurs trwał 15 dni (120 godzin), a program szkolenia obejmował zagadnienia prawa człowieka, etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, wybranych metod i form pracy operacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy domowej. Oprócz wykładów policjanci brali również udział w ćwiczeniach z instruktorami strzelań policyjnych, a także instruktorami taktyki i technik interwencji oraz ratownikiem medycznym.

 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Policjanci podczas uroczystości
Powrót na górę strony