Aktualności

Pierwsze szkolenie zawodowe aspiranckie w garnizonie podlaskim

Data publikacji 08.07.2024

Dziś w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku rozpoczęło się szkolenie zawodowe aspiranckie realizowane metodą hybrydową, które otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. W pierwszym takim szkoleniu biorą udział funkcjonariusze podlaskiego garnizonu, a jego realizacja możliwa jest dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Dziś 48 policjantów rozpoczęło szkolenie zawodowe aspiranckie realizowane metodą hybrydową. Uczestników szkoleń przywitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski. Kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przy udziale wykładowców Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku realizuje szkolenie zawodowe aspiranckie z wykorzystaniem platformy dla funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego, które będzie trwało 19 dni szkoleniowych z wykorzystaniem platformy online. Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawa człowieka, etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej i antykorupcyjnej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, wybranych metod i form pracy operacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy domowej, odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej policjanta, wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego jak i postępowania w sprawach o wykroczenia. Policjanci uczestniczyć będą również w zajęciach poświęconych między innymi: komunikacji oraz prowadzeniu odpraw i narad służbowych, elementom psychologii organizacji i zarządzania, organizacji służby oraz nadzoru nad realizacją zadań służbowych. W ramach zajęć praktycznych policjanci doskonalić będą swoje umiejętności w zakresie strzelania, taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy. Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie policjantów do realizacji zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe aspiranckie. Ostatnim punktem szkolenia zawodowego aspiranckiego będzie egzamin końcowy. Życzymy powodzenia!

  • policja
  • policjanci w sali
  • policjanci w sali
  • policjanci
  • policjanci w sali
  • policjanci
Powrót na górę strony