„Podlaskie ekologicznie bezpieczne”.

„Podlaskie ekologicznie bezpieczne”.

W wyniku zaakceptowania wniosku złożonego przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w kwietniu 2015 roku oraz umieszczenia zadania na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania uzgodnionej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansował zadanie pn. „Podlaskie ekologicznie bezpieczne”.

W ramach zadania zorganizowany został konkurs plastyczny pn. „Skarby akwenów województwa podlaskiego w otoczeniu bezpiecznej drogi”. Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas 1 i 2 oraz 3 i 4, powiatów: białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego, augustowskiego, bielskiego, monieckiego oraz sokólskiego. Spośród najlepszych prac komisja wyłoniła zwycięzców.

W miniony piątek na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku został zorganizowany piknik ekologiczny podsumowujący konkurs plastyczny. W kategorii klas I-II I miejsce zajęła uczennica kl. IIB Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. II miejsce zajęła uczennica kl. IIA Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu, natomiast na III miejscu uplasowała się uczennica kl. IA Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. W kategorii klas III-IV I miejsce zajął uczeń kl. IIIA Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach. II miejsce zajął uczeń kl. IIIC Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach, natomiast na III miejscu uplasował się uczeń kl. IVA Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Łapach. Nagrodami w konkursie, oprócz pucharów i medali, były m.in. plecak, piórnik z wyposażeniem i przenośny nośnik pamięci oraz inne drobne upominki, które zwycięzcom wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan Sławomir Wilczewski.

Dodatkowo przed uroczystym podsumowaniem konkursu dzieci miały także okazję obejrzeć pokaz taktyki i technik interwencji wykonany przez funkcjonariuszy OPP w Białymstoku oraz pokaz tresury psów służbowych wykonany przez funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Ponadto, w dniach 19 – 23 września br., policjanci oraz przedstawiciele Podlaskiego Związku Wędkarskiego i Biebrzańskiego Parku Narodowego zorganizowali dzieciom szkół podstawowych spotkania ekologiczne, podczas których omówione zostały zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Każde dziecko w czasie spotkania otrzymało także pakiet ekologiczny.

 

https://podlaska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/74/74-89021_g.jpg

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku od stycznia 2016 roku realizuje zadanie pn. „Podlaskie ekologicznie bezpieczne”, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Głównym celem działań w ramach zadania jest kształtowanie świadomości, wrażliwości oraz postaw pro środowiskowych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród najmłodszych mieszkańców województwa podlaskiego.

Mając na względzie osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci przeprowadzenia edukacji ekologicznej, zaplanowano organizację konkursu plastycznego pod nazwą „Skarby akwenów wodnych woj. podlaskiego w otoczeniu bezpiecznej drogi”, którego generalnym celem jest aktywizacja dzieci w zakresie wykreowania pożądanych postaw proekologicznych oraz wzrost świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 1 i 2 oraz 3 i 4 powiatów: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego oraz sokólskiego. Każda z wytypowanych szkół może przesłać maksymalnie 10 prac w ramach każdej kategorii wiekowej.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na czerwiec 2016 r. z udziałem dzieci
i wychowawców zwycięskich klas ze szkół podstawowych.

W ramach zadania zaplanowano również spotkania edukacyjne w zakresie ekologii
w 20 podlaskich szkołach.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony