Policjanci z Polski i Litwy wzięli udział w konferencji dotyczącej sytuacji kryzysowych.

Policjanci z Polski i Litwy wzięli udział w konferencji dotyczącej sytuacji kryzysowych.

W dniach 14-17 października 2014 r. warmińsko-mazurscy policjanci wspólnie z kolegami z Wilna brali udział w konferencji pn. "Wzmocnienie potencjału służb odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej w sektorze wodnym w sytuacjach kryzysowych".

14 października 2014 roku w Wysokiej Wsi rozpoczęła się konferencja dotycząca sytuacji kryzysowych. W projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału służb odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury krytycznej w sektorze wodnym w sytuacjach kryzysowych" udział wzięło 160 uczestników, w tym policjanci z Warmii i Mazur, Białegostoku, Gdańska oraz 11 funkcjonariuszy policji litewskiej.  Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Komisji Europejskiej "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa" - CIPS.

Czterodniową konferencję  otworzył nadinsp. Józef Gdański Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. W czasie jej trwania uczestnicy wzięli udział w szeregu ćwiczeń i wykładów prowadzonych przez polskich i litewskich policjantów oraz przedstawicieli różnych instytucji, którzy w ramach swoich kompetencji zajmują się reakcją na sytuacje kryzysowe.

Wykłady w pierwszych dwóch dniach dotyczyły m. in. współczesnych zagrożeń dla województwa i kraju oraz organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i na Litwie.

Trzeciego dnia odbyły się ćwiczenia policyjnych antyterrorystów, którzy wzięli udział w symulacji ataku terrorystycznego  na stację pomp "Fiszewka F" w Elblągu. W ćwiczeniach wykorzystany był śmigłowiec, a ich celem było doskonalenie współdziałaniu służb takich jak Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna i służby medyczne w sytuacji kryzysowej. Symulacja odbyła się w czwartek (17 października) o. godz. 11.30 w obiekcie Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu przy ul. Warszawskiej ( wyjazd w kierunku Malborka).

W ostatnim dniu podsumowano całość konferencji. Policjanci z Litwy podzielili się spostrzeżeniami, opowiedzieli jak u nich wyglądają działania w sytuacji kryzysowych, jakie instytucje są zaangażowane w pomoc obywatelom.

Powrót na górę strony