Zakup specjalistycznego pojazdu typu SUV 2018

Zakup specjalistycznego pojazdu typu SUV 2018

Zakup specjalistycznego pojazdu typu SUV w celu usprawnienia realizacji zadań Policji związanych z ochroną przyrody na terenie powiatu hajnowskiego, umożliwiający poruszanie się po terenach prawnie chronionych (Białowieski Park Narodowy).

W grudniu 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. Zakup specjalistycznego pojazdu typu SUV w celu usprawnienia realizacji zadań Policji związanych z ochroną przyrody na terenie powiatu hajnowskiego, umożliwiający poruszanie się po terenach prawnie chronionych (Białowieski Park Narodowy). Zakupiony sprzęt będzie służył poprawie skuteczności w zakresie ujawniania oraz zapobiegania przestępstwom przeciwko środowisku, bądź przestępstwom zagrażającym bezpieczeństwu ekologicznemu regionu. Ponadto Projekt możliwi sprawniejsze przetransportowanie funkcjonariuszy w trudnodostępny teren, co spowoduje skrócenie czasu reakcji, czasu na realizację zadania, a także zwiększy mobilność i gotowość do działań jednostki.

Wartość zadania: 170 000 zł. Dofinansowanie WFOŚ w Białymstoku: 90 000 zł.

Powrót na górę strony