Mechanizmy Finansowe NMF i MF EOG

Mechanizmy Finansowe NMF i MF EOG

Data publikacji 03.04.2009

W ramach ogłoszonego w styczniu 2008 roku trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku ubiegała się o dofinansowanie dwóch projektów.

  1. Projekt "Kształcenie bez granic - podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego" ma charakter szkoleniowy, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2009 - 2011.
  2. Projekt "Razem bezpieczniej - rozbudowa inforastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty" miał charakter inwestycyjny.

Oba projekty zostały poddane audytowi zewnętrznemu, zrealizowanemu przez niezależnych ekspertów na zlecenie Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Projekty pozytywnie przeszły ocenę i otrzymały ze strony audytorów rekomendację do dofinansowania.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku w siedzibie Ośrodka Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland w Norwegii doszło do podpisania umów o partnerstwie, które regulują prawa i obowiązki partnerów w obu projektach.

W czerwcu 2009 roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku otrzymała informację, że Projekt inwestycyjny nie będzie realizowany, ponieważ Departament Prawny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii zadecydował, iż zakres tematyczny Projektu nie wpisuje się w tematykę finansowaną ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W kwietniu 2009 roku Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukselii zaakceptowało wspracie dla Projektu szkoleniowego w wysokości 944 141 EUR (tj. 85% wartości Projektu). W dniu 13 lipca 2009 r. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku oraz Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej podpisali Porozumienie Nr 167/2009 o dofinansowaniu Projektu PL0429 "Kształcenie bez granic..." ze środków Mechzniamu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Opracował: Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Białymstoku

Powrót na górę strony