Projekt Kształcenie bez granic...

Projekt Kształcenie bez granic

Data publikacji 03.04.2009

 

 

 

Projekt
Kształcenie bez granic - Podniesienie wiedzy i umiejętności
pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego

Przygotowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku projekt został złożony w ramach priorytetu 2.4 - Rozwój zasobów ludzkich... w partnerstwie z:

 • Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy,
 • Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie,
 • Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
 • Izbą Celną w Białymstoku,
 • Ośrodkiem Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland w Norwegii.

Projekt zakładał przeprowadzenie w latach 2009 - 2011 dla 2 120 osób różnego rodzaju szkoleń, kursów i studiów, zgodnie z zapotrzebowaniem partnerów projektu. w szczególności:

 • kursów językowych dla 668 osób,
 • studiów podyplomowych dla 225 osób,
 • szkoleń specjalistycznych dla 1 227 osób.

Wszystkie zakładane przez beneficjenta cele projektu oraz wskaźniki zostały osiągnięte lub przekroczone.

Partner norweski uczestniczył jako partner merytoryczny projektu. Jego przedstawiciele przeprowadzili szkolenie z zakresu ratownictwa dla podlaskich strażaków.

Łączna wartość projektu to 1 110 754 EUR a wartość dofinansowania ze środków Mechznizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to 944 141 EUR.

Projekt w 2008 roku został bardzo wysoko oceniony na etapie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez stronę polską i znalazł się na drugim miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania. W kwietniu 2009 r. Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukselii podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Projektu, a w lipcu 2009 r. Podlaski Komendant Wojewódzki Policji oraz Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej podpisali Porozumienie regulujące zasady wykorzystania środków pomocowych.

Realizacja Projektu zakończyła się w grudniu 2010 r.
 

WYBRANE WYDARZENIA:

 • Doskonalenie techniki jazdy
 • Kurs nurka
 • Kurs nurka
 • Kurs ratownika wodnego
 • Kurs ratownika wodnego
 • Kurs stermotorzysty
 • Kurs techniki jazdy
 • Ratownictwo medyczne
 • Ratownictwo wodne
 • Szkolenie z przecinki drzew
 • Szkolenie z ratownictwa chemicznego
 • Szkolenie z ratownictwa chemicznego
Powrót na górę strony