ISEC - Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

ISEC - Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Data publikacji 28.05.2010

ISEC - Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
(Prevention of and Fight against Crime)

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku realizuje następujące projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu ISEC: Zapobieganie i zwalczanie przestępczości:

  1. Bezpieczeństwo podczas imprez sportowych.
  2. Wzmacnianie policyjnej współpracy Litwy, Łotwy i Polski.
  3. Implementacja decyzji z Prium. Przygotowanie do wspólnych operacji w Estonii, na Łowie, Litwie oraz w Polsce.

Program ISEC - Zapobieganie i zwalczenie przestepczości (Prevention of and Fight against Crime) jest jednym z wielu szczegółowych programów uruchamianych w cyklach rocznych przez Komisję Europejską w ramach Rocznego Programu Prac (AWP - Annual Work Programme).

Celem programu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zarówno zorganizowanej, jak i innych jej form.

Realizacja celu odbywa się poprzez priorytety, do których należą m.in.:

  • Wdrażanie Planów Działania UE w zakresie materiałów wybuchowych i materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych.
  • Wspólne Zespoły Śledcze i wsparcie wspólnych operacji Policji i Służby Celnej.
  • Projekty dotyczące transgranicznej współpracy organów ścigania.
  • Handel ludźmi.
  • Nielegalne wykorzystanie Internetu.
  • Zapobieganie i zwalczanie seksualnego wykorzystywania dzieci.
  • Przestępczość finansowa i gospodarcza.

Szczegóły programu i informacje na temat aktualnie prowadzonych konkursów dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Powrót na górę strony