Implementacja Decyzji z Prium

Implementacja Decyzji z Prium. Przygotowanie do wspólnych operacji w Estonii, na Łotwie, Litwie oraz w Polsce.

Data publikacji 06.03.2012

 

W ramach Projektu pt. "Implementacja decyzji z Prium. Przygotowanie do wspólnych operacji w Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Polsce" realizowanego przez Policję litewską we współpracy z Policją z Estoni, Łotwy oraz z Polski, w latach 2011 - 2013 podlascy funkcjonariusze wezmą udział w działaniach ukierunkowanych na wzmocnienie policyjnej współpracy partnerów Projektu poprzez:

  • cykl szkoleń dotyczących wspólnych operacji policyjnych,
  • szkolenia z języka angielskiego dla instruktorów oraz koordynatorów współpracy,
  • wizyty studyjne kadry kierowniczej na terenie Finlandii oraz Szwecji.

W roku 2011 podlascy policjanci wzięli udział w zorganizowanej na Litwie konferencji inaugurującej Projekt oraz w jednym szkolenia językowym dla instruktorów.

Na zakończenie Projektu zostanie przygotowana broszura informacyjna dotycząca regulacji prawnych oraz praktyki w zakresie przeprowadzania wspólnych, międzynarodowych operacji Policji z punktu widzenia krajów uczestniczących w Projekcie..

Powrót na górę strony