Projekty w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

Projekty w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowała zadanie pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego – etap II” (Umowa z 14.11.2013 r.) w ramach programu priorytetowego 5.3.5 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5). Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Termin zakończenia realizacji zadania 30.09.2015 r.

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w wybranych budynkach Policji.

Efekty projektu:

Efekt rzeczowy

  • liczba termomodernizowanych budynków - 8
  • ocieplenie przegród zew. (ścian, stropów, dachów) o pow. 5 422 m2
  • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u- liczba 11 szt.
  • wymiana okien o  łącznej powierzchni- 104 m2
  • wymiana drzwi o  łącznej powierzchni- 37 m2
  • montaż 4 szt. Instalacji kolektorów słonecznych o łącznej  powierzchni absorbera- 35 m2

Efekt ekologiczny

- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w skali roku o 217 Mg/rok

Wartość zadania:

Całkowity koszt zadania to 2 000 618,00 zł (kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wyniosła 1 433 334,30 zł).

Zadanie pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego-etap II” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powrót na górę strony