Okres programowania UE 2014 - 2020

Projekty realizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w okresie programowania UE 2014 - 2020

W okresie programowania na lata 2014 - 2020 Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku korzystała ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Interreg Lietuva-Polska,
- HERCULE III (Pomoc Techniczna Unii Europejskiej),
- Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zrealizowała projekt „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego – etap III”.

W ramach Interreg Lietuva-Polska Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, wspólnie z Komendą Policji w Mariampolu (Partnerem wiodącym) i Komendą Policji w Alitusie zrealizowała projekt Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością”.

W ramach Programu HERCULE III, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała z Komisją Europejską cztery umowy na realizację projektów:

  1. Wzmocnienie metod wykrywczych mających na celu skuteczne zwalczanie przestępstw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej,
  2. Wsparcie techniczne i operacyjne w procesie pozyskiwania materiału dowodowego
    w postaci cyfrowej w sprawach zwalczania nadużyć naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej,
  3. Wsparcie techniczne i operacyjne organów ścigania w zwalczaniu przestępczości transgranicznej naruszającej interesy finansowe Unii Europejskiej,
  4. Realizacja działań operacyjno-rozpoznawczych i gromadzenie dowodów usprawniających proces wykrywania przestępców naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej.

W ramach Programu Krajowego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wzięła udział w projektach:

  1. „Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej”,
  2. „Wzmocnienie policyjnej współpracy transgranicznej w regionie Morza Bałtyckiego”,
  3. „Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym”,
  4. "Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności".

         

 

Powrót na górę strony