Informacja na temat projektu POIS 2017.

Informacja na temat projektu POIS 2017.

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, pt. „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego – etap III”.

 

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, pt. „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego – etap III”.

Cele projektu:

  • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 712,16 Mg CO2/rok;
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok 4 146,56 GJ/rok;
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 1 419 320,00 kWh/rok;
  • ilość oszczędzonej energii elektrycznej 123,80 MWh/rok;
  • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 3 700,80 GJ/rok.

Planowane efekty:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 9;

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 805,20 m2;

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 sztuki.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5.270.949,90 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 2.310.257,34 zł, w tym:

  • 85% - 1.963.718,74 zł – tytułem płatności,
  • 15% - 346.538,60 zł - tytułem środków krajowych.

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

Powrót na górę strony