Program Interreg V-A Lietuva-Polska 2019.

Program Interreg V-A Lietuva-Polska 2019.

"Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością",Nr. LT-PL-3R-237.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Komendą Policji w Mariampolu (Partnerem wiodącym) i Komendą Policji w Alitusie realizują projekt „Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością” Program Interreg Litwa Polska. Celem projektu jest zwiększenie i zintensyfikowanie współpracy między Podlaską a Litewską Policją w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej głównie w regionie przygranicznym.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wspólne szkolenia dla polskich i litewskich funkcjonariuszy policji, a także zostanie zakupiony sprzęt w postaci kamer stacjonarnych i mobilnych.

Czas trwania projektu:  2019-2022.

Wartość całego projektu to 918 923,52 euro, wkład KWP w Białymstoku: 276 018 euro.

opublikowano: 6.03.2019

 

"Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością", Nr. LT-PL-3R-237.

W dniach 17-20 grudnia 2019 r., w Serwach (woj. podlaskie), odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego oraz funkcjonariuszy Policji z Mariampola oraz Alitusa (Litwa) w ramach programu Interreg V-A Lietuva-Polska (szkolenie D). Tematyką wspólnych zajęć było zwalczanie przestępczości transgranicznej, w tym przestępczości samochodowej, w związku z czym, jeden z bloków dotyczył pościgu transgranicznego. Szkolenie aplikacyjne w tym zakresie przeprowadził Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

 

opublikowano: 23.12.2019

 

 

"Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością", Nr. LT-PL-3R-237.

W dniach 12-14 października 2021 roku Augustowie (12-13.10.2021 - szkolenie E, 14.10.2021 - szkolenie F) odbyły się dwa szkolenia podlaskich policjantów oraz litewskich funkcjonariuszy z Mariampola oraz Alitusa. Przewodnim tematem obu spotkań była tematyka zwiazana ze zwalczania przestępczości samochodowej. Prelegenci zwrócili uwagę miedzy innymi na metody kradzieży aut osobowych oraz sposoby legalizacji pojazdów pochodzących z przestępstwa. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w tym zakresie z funkcjonariuszami także innych służb: Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej. Udział w szkoleniu wziął udział również niezależny ekspert z tego zakresu. Spotkania odbyły się w ramach realizacji Programu Interreg V-A Lietuva-Polska, w którym Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku jest beneficjentem.

 

 

opublikowano: 18.10.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"Doskonalenie działań wykrywczych w walce z przestępczością", Nr. LT-PL-3R-237.

W miniony piątek, tj. 21.01.2022 r., w Druskiennikach na Litwie, odbyła się polsko-litewska konferencja podsumowująca projekt pn. „Doskonalenie działań wykrywczych w walcez przestępczością” Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku wspólnie z  Komendą Policjiw Mariampolu (Partnerem wiodącym) i Komendą Policji w Alitusie. Celem projektu było zwiększenie i zintensyfikowanie współpracy między podlaską i litewską Policją, w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, głównie w regionie przygranicznym.

Na konferencji przedstawiono osiągnięte rezultaty, a zaprezentowane efekty projektu potwierdziły kolejny wspólny polsko-litewski sukces w tego typu działaniach. Umocnienie współpracy tych dwóch sąsiadujących państw, to dobry prognostyk na przyszłość, z uwagi na nowy okres programowania w latach 2021-2027.

opublikowano: 24.01.2022

 

Powrót na górę strony