Projekty w ramach Programu Hercule III 2020, Pomoc Techniczna.

Projekty w ramach Programu Hercule III 2020, Pomoc Techniczna.

Logo z flagą unii europejskiej i napis w języku angielskim komisja europejska.

 

W dniu 8 grudnia 2020 r. zostały podpisane 4 umowy między Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku a Komisją Europejską na realizację 4 dużych projektów współfinansowanych w ramach Programu HERCULE III.

Wzmocnienie metod wykrywczych mających na celu skuteczne zwalczanie przestępstw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej

Głównym celem projektu jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii oraz zapewnienie ochrony pieniądzom podatników.
W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, który pozwoli na zwiększenie możliwości związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Wartość projektu wynosi 320 328 euro, w tym wkład UE 256 264,40 euro.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące: styczeń 2021 – grudzień 2022.


 

Wsparcie techniczne i operacyjne w procesie pozyskiwania materiału dowodowego w postaci cyfrowej w sprawach zwalczania nadużyć naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii oraz zapewnienie ochrony pieniądzom podatników.
W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, a także przeprowadzone szkolenie, które pozwolą na zwiększenie możliwości związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Wartość projektu wynosi 463 640 euro, w tym wkład UE 370 912,00 euro.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące: styczeń 2021 – grudzień 2022.


 

Wsparcie techniczne i operacyjne organów ścigania w zwalczaniu przestępczości transgranicznej naruszającej interesy finansowe Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii oraz zapewnienie ochrony pieniądzom podatników.
W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, a także przeprowadzone szkolenie, które pozwolą na zwiększenie możliwości związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Wartość projektu wynosi 120 730 euro, w tym wkład UE 96 584,00 euro.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące: styczeń 2021 – grudzień 2022.


 

Realizacja działań operacyjno rozpoznawczych i gromadzenie dowodów usprawniających proces wykrywania przestępców naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, a tym samym zwiększenie konkurencyjności gospodarki Unii oraz zapewnienie ochrony pieniądzom podatników.
W ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, który pozwoli na zwiększenie możliwości związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Wartość projektu wynosi 161 618 euro, w tym wkład UE 129 294,40 euro.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące: styczeń 2021 – grudzień 2022.


 

Niewątpliwie dzięki zakupionemu w ramach projektów specjalistycznemu sprzętowi i narzędziom, a także przeprowadzonym szkoleniom, możliwości szybkiego reagowania podlaskiej Policji znacząco wzrosną, zwiększy się również wymiana informacji i współpracy z jednostkami Policji w regionach sąsiadujących, co przyczyni się do zmniejszenia obszaru działalności przestępczej nie tylko w województwie podlaskim, ale także na całej wschodniej granicy Polski.

Powrót na górę strony