Okres programowania UE 2021 - 2027

Podpisanie umowy grantowej w Programie Anti-fraud 2021-2027.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu wniosków o dofinansowanie, w ramach naboru Union Anti-Fraud Programme 2021-2027, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, w dniu 18 stycznia 2023 r., podpisała z Komisją Europejską kolejną umowę grantową.

Logo z flagą unii europejskiej i napis w języku angielskim komisja europejska.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, w dniu 18 stycznia 2023 r., podpisała umowę grantową na dofinansowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości gospodarczej. Wsparcie finansowe pochodzi z Union Anti-Fraud Programme (EUAF) 2021-2027.

Unijny program zwalczania nadużyć finansowych (EUAF), w którym bierze udział KWP w Białymstoku, ma m. in. następujące cele:

- ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, poprzez wspieranie działań na rzecz zwalczania nieprawidłowości, nadużyć finansowych i korupcji, mających wpływ na budżet UE;
- wspieranie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi w państwach członkowskich UE.

Program zapewnia finansowanie zakupu technicznego i operacyjnego sprzętu dochodzeniowego, specjalistycznych szkoleń i działań badawczych, celem wsparcia ochrony interesów finansowych UE.

Wartość projektu wynosi 425 039 euro, w tym wkład UE 340 031,20 euro.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące: luty 2023 – styczeń 2025.

Powrót na górę strony