Okres programowania UE 2004 - 2006

Okres programowania UE 2004 - 2006

Data publikacji 03.04.2009

W okresie programowania na lata 2004 - 2006 Komedna Wojewódzka Policji w Białymstoku korzystała ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach:
- Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A,
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,
- TAIEX (Pomoc Techniczna Unii Europejskiej).

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Komedna Wojewódzka Policji w Białymstoku zrealizowała projekt "Rozbudowa infrastruktury dostępowej Policji województwa podlaskiego do sieci Internet".

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zrealizowała projekt "Szerokiej drogi - poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla Policji".

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku aktywnie korzystała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, realizując trzy projekty szkoleniowe.

W ramach Inicjatywy Wspólnotowej TAIEX Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie zrealizowała projekt "Razem w Europie. Międzynarodowa współpraca w strefie Schengen w aspekcie prewencji kryminalnej oraz zapobiegania asymilacji przestępstw gospodarczych".

Powrót na górę strony