Litwa - Polska: Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo

Projekt 084/2005 Litwa - Polska: Wspóle Granice - Wspólne Bezpieczeństwo

Data publikacji 14.09.2009

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, we współpracy z Komendami Policji w Alitusie i w Mariampolu, w 2007 roku zrealizowała projekt szkoleniowy "Litwa - Polska: Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo".

Projekt został dofinansowany w 75% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A / TACIS CBC.

W ramach Projektu zorganizowano dwie konferencje szkoleniowe (w kwietniu i w październiku 2007 roku) oraz cztery szkolenia robocze dla policjantów z Polski i Litwy. Integralnym elementem Projektu było także przeprowadzone w okresie luty - czerwiec 2007 szkolenie z języka litewskiego dla policjantów i pracowników cywilnych z jednostek Policji w Suwałkach i w Sejnach.

Celem Projektu było podniesienie bezpieczeństwa obszaru transgranicznego oraz rozwój, doskonalenie i harmonizacja form współpracy pomiędzy Policją polską a litewską. Miało to szczególne znaczenie w konteksie starania się obu krajów o wejście do strefy Schengen.

Realizacja Projektu przyczyniła się do zatarcia różnic kulturowych i barier językowych pomięcy policjantami i pracownikami cywilnymi Policji z Polski i LItwy, którzy ze sobą współpracują oraz przygotowania grupy funkcjonariuszy gotowych do pełnienia służby w ramach wspólnych patroli przygranicznych.  Znajduje to odzwierciedlenie w skuteczniejszych działaniach prewencyjnych, operacyjnych i innych realizowanych w rejonie wspólnej granicy.

Wartość Projektu wyniosła 30 089,00 PLN, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej wyniosła 22 566,75 PLN (to jest 75% wartości projektu).

Powrót na górę strony