Obserwacja transgraniczna...

Obserwacja transgraniczna i pościg transgraniczny elementem polsko - litewskiej współpracy Policji

Data publikacji 07.04.2009

Projekt "Obserwacja transgraniczna i pościg transgraniczny elementem polsko - litewskiej współpracy Policji"
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej


Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku w 2006 roku zrealizowała projekt szkoleniowy "Obserwacja transgraniczna i pościg transgraniczny elementem polsko - litewskiej współpracy Policji".

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A / TACIS CBC.

W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje szkoleniowe (w maju i w październiku 2006 roku), którym towarzyszyły wspólne polsko - litewskie ćwiczenia w pościgu transgranicznym i obserwacji transgranicznej.

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa obszaru transgranicznego oraz rozwój, doskonalenie i harmonizacja form współpracy pomiędzy Policją polską a litewską. Miało to szczególne znaczenie w konteksie starania się obu krajów o wejście do strefy Schengen.

Realizacja projektu przyczyniła się do wykreowania grupy funkcjonariuszy odpowiedzialnych za współpracę transgraniczną w zakresie pościgu transgranicznego i obserwacji transgranicznej, dzięki czemu uzyskano płynniejszy przepływ informacji. Znajduje to odzwierciedlenie w skuteczniejszych działaniach prewencyjnych, operacyjnych i innych mających na celu koordynację prac w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji mających miejsce w rejonie wspólnej granicy.

Wartość Projektu wyniosła 31 605,63 PLN, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej wyniosła 23 704,22 PLN (to jest 75% wartości projektu).

Powrót na górę strony