Razem w Europie

Data publikacji 06.03.2012

Projekt sfinansowany przez Unię Europejską instrumentów Biura Wymiany Informacji
nt. Pomocy Technicznej Komisji Europejskiej TAIEX dla nowych państw członkowskich

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we wspólpracy z Komedną Wojewódzką Policji w Olsztynie przygotowała projekt pt. "Razem w Europie. Międzynarodowa współpraca w strefie Schengen w aspekcie prewencji kryminalnej oraz zapobiegania asymilacji przestępstw gospodarczych".

W ramach przedsięwzięcia w dniach 24 - 25 kwietnia 2008 r. w Białymstoku odbyła się międzynarodowa konferecnja, w której udział wzięli funkcjonariusze Policji z Białegostoku, Gdańska i Olsztyna, przedstawiciele Straży Granicznej, a także eksperci z Litwy oraz z Niemiec.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia z zakresu:

1. Doświadczeń Policji polskiej, litewskiej i niemieckiej w zapobieganiu przestępczości gospodarczej.
2. Podstaw prawnych i zasad prowadzenia pościgu transgraniczego i obserwacji transgranicznej.
3. Doświadczeń w obszarze wspólnych polsko - litewskich oraz polsko - niemieckich patroli.
4. Doświadczeń we wspólpracy pomiędzy Policjami.
5. Charakterystyki przestępst gospodarczych w Niemiczech oraz metod ich ścigania.
6. Pragmatyki procesu przystępowania do "Porozumienia z Schengen" w pryzmacie doświadczeń Policji niemieckiej.

Powrót na górę strony