Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Data publikacji 07.04.2009

W 2005 roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku, przygotowała wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu "Rozbudowa infrastruktury dostępowej Policji województwa podlaskiego do sieci Internet".

Projekt został zrealizowany w 2006 roku dzięki wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość projektu wyniosła 574 001,47 PLN, a wartość otrzymanego dofinansowania przekroczyła 430 501 PLN.

Dzięki realizacji Projektu Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz jednostki terenowe wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a w szczególności o 3 serwery i 110 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym. Dodatkowo wdrożono zintegrowany sieciowy system antywirusowy, którym objęto wszystkie stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

______________________________________________________________________________________________________________
Do celów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 należało:
1. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów.
2. Przeciwdziałanie marginalizaci niektórych obszarów.
3. Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu.
4. Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku skorzystała z dofinansowania w ramach Priorytetu I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego realizowane były działania związane z:
- budową lub rozbudową lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi,
- tworzeniem lokalnych, publicznych punktów dostępu do internetu.

Powrót na górę strony