Ogłoszenia

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Data publikacji 27.09.2006

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 i §7 ust.1,3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r.

W  sprawie  sposobu  i  trybu  gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe  reguluje Dz. U. Nr 114, poz. 761

Powrót na górę strony