Ogłoszenia

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Data publikacji 27.09.2006

Informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa  Dz. U. 2022 poz. 998 z późn. zm

Powrót na górę strony