Praktyki studenckie

Praktyki studenckie realizowane w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego

Data publikacji 21.02.2018

Informujemy, iż od dnia 15 czerwca 2020 roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wstrzymuje nabór wniosków o odbycie praktyki studenckiej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, do odwołania. Powyższa sytuacja spowodowana jest epidemią SARS - COVID -19.  

Zaplanowane praktyki studenckie, które zostały zawieszone z dniem 16 marca 2020 roku będą realizowane w formie zdalnej.

 

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego, mają obowiązek zapoznać się z "REGULAMINEM PRAKTYK STUDENCKICH REALIZOWANYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - stanowiący załącznik do decyzji 106/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 03.08.2018 r.", który zawiera szczegółowe zasady oraz warunki organizacji przedmiotowych praktyk.

Pozostałe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 47 7112524 oraz pisząc na adres poczty e-mail naczelnik.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl