Aktualności

Cykl szkoleń dotyczących zapobiegania przestępstwom korupcyjnym i innym niepożądanym zachowaniom policjantów w służbie i poza nią

W dniu 10 listopada 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy nt. „Zapobiegania przestępstwom korupcyjnym i innym niepożądanym zachowaniom policjantów w służbie i poza nią”. Jest to kolejne spotkanie z cyklu szkoleń realizowanych wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału w Białymstoku Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w ramach działalności profilaktycznej.

  • Cykl szkoleń...