Szkolenie w Suwałkach na temat praw człowieka - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Szkolenie w Suwałkach na temat praw człowieka

W dniu 10 listopada 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się szkolenie nt. “Prawa człowieka – równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji”. W szkoleniu uczestniczyli policjanci i pracownicy Policji. Zajęcia o charakterze warsztatowym przeprowadziła podinsp. Małgorzata Reducha Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ds. Ochrony Praw Człowieka.