Aktualności

Prawa człowieka – równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji

W dniu 24 listopada 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się kolejne szkolenie nt. “Prawa człowieka – równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji”.

Tematyka spotkania obejmowała między innymi kwestie stereotypów i uprzedzeń oraz ich psychologicznego wpływu na postawy i zachowania ludzi w kontaktach z przedstawicielami innych grup społecznych. W szkoleniu uczestniczyli głównie policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę patrolowo-interwencyjną. Zajęcia o charakterze wykładu interaktywnego prowadziła podinsp. Małgorzata Reducha Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ds. Ochrony Praw Człowieka.