Spotkanie ze społecznością czeczeńską w Łomży - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Spotkanie ze społecznością czeczeńską w Łomży

W dniu 25 listopada 2016 r. w siedzibie Fundacji „Ocalenie” w Łomży odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji z członkami społeczności czeczeńskiej, zamieszkałej w Łomży oraz w Czerwonym Borze.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwościach i procedurze zgłaszania Policji sytuacji, gdy padną ofiarą przestępstwa lub wykroczenia. Przekazane zostały również informacje na temat procedury składania skarg na niewłaściwe zachowanie funkcjonariuszy, zarówno w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży jak też w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Można również skontaktować się z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ds. Ochrony Praw Człowieka, który jest oficerem kontaktowym dla mniejszości narodowych, etnicznych i społecznych, a którego zadaniem jest pomoc w kontakcie z odpowiednią jednostką Policji oraz przejściu procedury zgłoszenia przestępstwa lub procedury skargowej, jeśli istnieje taka potrzeba.