Aktualności

Spotkanie wigilijne podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach

W dniu 15 grudnia 2016 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podopieczni „Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach” spotkali się po raz kolejny na wspólnej Wigilii, którą rozpoczął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - insp. Eligiusz Kubicki - życząc zgromadzonym, aby Święta Bożego Narodzenia były nie tylko czasem spokoju, ale i nadziei. Następnie głos zabrała Prezes Zarządu Fundacji - Pani Irena Zając, która w imieniu Zarządu Fundacji - dołączyła się do życzeń, a następnie podsumowała ostatni rok działania Fundacji, wspominając przy tym wcześniejsze spotkania wigilijne. Ponadto Pani Prezes Fundacji podziękowała za wieloletnią współpracę Pani Ewa Konończuk - byłej Pełnomocnik KWP ds. kontaktu z Fundacją, a następnie przedstawiła Panią Jolantę Jasińską, jako nowego Pełnomocnika KWP ds. kontaktu z Fundacją.

W obecności Świętnego Mikołaja podopieczni Fundacji otrzymali od Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadinsp. Daniela Kołnierowicza oraz do Fundacji świąteczne życzenia, prezenty, jak i upominki.

Specjalnym gościem uroczystości był Pan Anatol Timoszuk, któremu Pani Prezes – Irena Zając wręczyła podziękowania za to, że od 15 lat aktywnie wspiera Fundację. W przedmiotowym spotkaniu także udział wzięli Kapelani Podlaskiej Policji: ks. Leon Grygorczyk oraz ks. Anatol Konach, którzy przypomnieli o istocie i wadze Świat Bożego Narodzenia, a następnie odczytali fragment „Pisma Świętego”.

W dalszej kolejności uczestnicy spotkania łamali się wigilijnym opłatkiem, życząc sobie spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, a także szczęśliwego Nowego Roku.