Aktualności

Prawa człowieka w zarządzaniu Policją

W dniach 21 i 23 czerwca 2017 r. odbyły się cykliczne warsztaty dla kadry kierowniczej podlaskiej Policji pn.: „Prawa człowieka w zarządzaniu Policją”. Szkolenia te wynikają z potrzeby stałego utrwalania wśród kierowników jednostek Policji szacunku do drugiego człowieka oraz respektowania jego praw i wolności. Ćwiczenia warsztatowe mają na celu uwrażliwianie kadry kierowniczej i przypominanie, że godność człowieka jest konstytucyjną wartością, a jej istotą jest niezbywalność, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia służby policyjnej. Kwestie te, choć wydają się oczywiste, są stałym i powtarzalnym elementem szkoleń policyjnych.

Powrót na górę strony