Aktualności

Konferencja z Mediacja w Policji - teoria i praktyka

W ramach działań promujących ideę mediacji w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dniu 10 maja 2018r. zorganizował konferencję pn. „Mediacja w Policji - teoria i praktyka”, we współpracy z Krajową Izbą Mediatorów i Arbitrów. Została ona objęta patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego i Wojewody Podlaskiego - Bohdana Paszkowskiego.

Konferencję otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - podinspektor Jacek Tarnowski. Odbyła się ona w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i poświęcona została praktycznemu zastosowaniu instytucji mediacji w pracy organów wymiaru sprawiedliwości.

Zaproszeni do udziału zostali znawcy tematyki, jak i praktycy tworzący warunki kształtowania się alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym przedstawiciele z: Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Białymstoku, Sądu Rejonowego w Białymstoku, Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze Policji z terenu garnizonu podlaskiego.

Wystąpienia zaproszonych gości, jak i dyskusje, które wywiązały się podczas konferencji w znaczący sposób pogłębiły i usystematyzowały wiedzę z zakresu mediacji.

Powrót na górę strony