Linki - Policja Podlaska

Linki

Data publikacji 06.05.2009

Rzecznik Praw Obywatelskich

www.brpo.gov.pl

 Biuro Porad Obywatelskich

www.warszawa.bpo.engo.pl

 Rzecznik Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka

www.hfhrpol.waw.pl

 UNICEF

www.unic.un.org.pl

 Amnesty International Polska

www.amnesty.org.pl

 Portal organizacji pozarządowych

www.ngo.pl

 Niebieska Linia

www.niebieskalinia.pl

 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

www.interwencjaprawna.pl

 Centrum Praw Kobiet

www.cpk.home.pl

 La Strada- Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami

http://free.ngo.pl/lastrada

 Fundacja Dzieci Niczyje

http://www.fdn.pl/

Powrót na górę strony