Publikacje

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rownetraktowanie/krajowy-program-dzialan-na-rzecz-rownego-trakowania-konsultacje-publiczne

Czytaj cały projekt:

Powrót na górę strony