Publikacje

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach.

Raport z monitoringu polskich mediów.

Afryka  i  jej  mieszkańcy  nie  dominują  w  polskich  przekazach  medialnych. Skąpe  informacje  docierające  do  odbiorców  mediów  w  Polsce  kreują jednocześnie  specyficzny  wizerunek  Afrykanów  i  w  rezultacie są  często jedynym sposobem na bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach.
 

Projekt „Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczaniadyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywateledla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.
 

W  rezultacie  projekt  dostarcza  kluczowych  danych,  niezbędnych  do  prowadzenia działań,  które  w  sposób  systemowy  przeciwdziałają  nietolerancji  i  dyskryminacji, w tym pomaga też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmuje się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i jest prowadzony przy bezpośrednim
udziale Afrykanów.

Powrót na górę strony