Publikacje

Ochrona Prawna Funkcjonariuszy - materiał edukacyjny 65a kw

Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka jest koordynatorem projektu pn. Ochrona Prawna Funkcjonariuszy Policji.
W ramach przedmiotowego działania dokonana została analiza funkcjonowania w Policji art. 65a kw. Działaniem następczym było opracowanie Harmonogramu realizacji rekomendacji wynikających z uproszczonej analizy funkcjonowania art. 65a k.w. (dotyczącego umyślnej odmowy wykonania polecenia wydanego przez policjanta). W ramach realizacji Harmonogramu podzielono zadania do wykonania między różne jednostki organizacyjne. Szkoła Policji w Słupsku opracowała materiały edukacyjno-informacyjne w obszarze stosowania ww. przepisu:

  •     konspekt do realizacji szkolenia w jednostkach Policji,
  •     prezentację multimedialną,
  •     skrypt pt. Materiał informacyjno-edukacyjny w zakresie stosowania art. 65a k.w.


W toku prac jest film instruktażowy.

Materiały możesz pobrać tutaj:

 

Powrót na górę strony