Badania społeczne

Wyniki „Polskiego badania przestępczości (PBP). Profil obszarów działania komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji”

Data publikacji 19.03.2009

W styczniu 2009 roku na zlecenie Komendy Głównej Policji zewnętrzne jednostki badawcze zrealizowały trzecią edycję badań pt. „Polskie badanie przestępczości (PBP). Profil obszarów działania komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji”,poświęconą społecznemu postrzeganiu i ocenom pracy Policji. Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadu bezpośredniego, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie losowej, liczącej 17 000 osób w wieku od 15 roku życia.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że większość, bo 82%, mieszkańców województwa podlaskiego czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku. Należy zauważyć, że w porównaniu do 2007 roku poczucie bezpieczeństwa wzrosło o 3 punkty procentowe.
Mieszkańcy województwa podlaskiego pozytywnie ocenili również skuteczność działania policjantów. Wskazania w tym zakresie kształtują się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, ale jednocześnie są znacznie wyższe niż średnia w całym kraju. Działania podlaskiej Policji za skuteczne uważa 65% mieszkańców naszego województwa – natomiast średnia w Polsce wynosi 57%.


 


Pozytywnie pracę policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania ocenia 73% mieszkańców województwa podlaskiego i jest to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2007 roku. W kraju wskaźnik ten wynosi 64%.


 


Wyniki badań wskazują, że mieszkańcy województwa podlaskiego najbardziej obawiają się brawurowo jeżdżących kierowców – 30% oraz napadów i rozbojów – 28%, a najmniej handlu narkotykami – 5%, wymuszeń i okupów – 2% oraz innych zagrożeń – 2%.

Analizując wyniki przeprowadzonych badań można zauważyć, że w większym stopniu niż mieszkańcy Polski obawiamy się: napadów i rozbojów, bójek i pobić, kradzieży oraz innych zagrożeń.Powrót na górę strony