Stop korupcji -  Policja Podlaska

Stop korupcji

Stop korupcji

Data publikacji 03.02.2006

"STOP KORUPCJI"

  

Korupcja to:

 

żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej bądź osobistej ewentualnie jej obietnicy, wypaczające prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowania wymaganego od osoby otrzymującej korzyść majątkową, osobistą lub jej obietnicę.

Działaniami o charakterze korupcyjnym są:

- przekupstwo (łapownictwo),

-  wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,

-  płatna protekcja w obsadzaniu stanowisk,

-  handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,

-  zakup zamówień, kontraktów, koncesji czy decyzji sądu,

-  uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym czy wynikającym z innych przepisów,

-  świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,

-  faworyzowanie, protekcja,

-  nepotyzm, kumoterstwo

 

 

MASZ INFORMACJE O PRZESTĘPSTWIE KORUPCYJNYM?

NIE ZWLEKAJ!!!

 

ANTYKORUPCYJNY TELEFON ZAUFANIA: 670-30 30

 

ANTYKORUPCYJNY ADRES E-MAIL: naczelnik.wkor.kwp@bk.policja.gov.pl

BARDZO WAŻNE!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział