Dyrygent chóru KWP - Dyrygent -  Policja Podlaska

Dyrygent chóru KWP

Data publikacji 01.02.2007


Prof. dr hab. Wioletta Miłkowska jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku  (aktualnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno Pedagogiczny w Białymstoku) oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obszarem jej badań jest wokalna oraz wokalno-instrumentalna twórczość funeralna. W 2008 roku ukazała się publikacja jej autorstwa - Requiem w twórczości kompozytorów polskich.  

Pracę z chórami rozpoczęła już w czasie  studiów, początkowo  jako korepetytor, a następnie II Dyrygent Chóru Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (aktualnie Chór Uniwersytetu w Białymstoku). W 1994 roku założyła Chór Młodzieżowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Od 1997 kieruje Chórem Politechniki Białostockiej. Prowadziła także grupę wokalną Zespołu Muzyki Dawnej - Capella Antiqua Bialostociensis. Pracowała również z Chórem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, a od października 2005 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od 2006 roku jest koordynatorem młodzieżowego ruchu chóralnego w Programie Śpiewająca Polska.

Wioletta Miłkowska prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą (m. in. Niemcy, Francja, Anglia, Hiszpania, Kanada, Grecja) Bierze udział w nagraniach programów radiowych i telewizyjnych. Wraz z prowadzonymi zespołami nagrywa płyty. Chóry działające pod jej kierownictwem są laureatami ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów i festiwali. Współpracując  z wieloma orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych (m. in. Ch. Gounod - Messe Breve, F. Schubert - Msza G-dur, A. Vivaldi - Magnificat Gloria, G. Rossini - Messe Sollenele, W. A. Mozart - Msza Koronacyjna).