Dyrygent chóru KWP

Data publikacji 01.02.2007

Wioletta Miłkowska

Dyrygent, pedagog, profesor sztuk muzycznych.

 

Prowadzi klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W latach 2012-2016 pełniła funkcję Kierownika Zakładu Dyrygentury Chóralnej . W kadencji  2016-2020 zasiadała w Radzie Naukowej Uczelni. W kadencji 2020-2024- pełni funkcję Dziekana Wydziału.

Pracę z chórem rozpoczęła w roku 1985. Prowadziła zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz akademickie. Obecnie jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) a także Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy, Kanadzie oraz USA. Brała udział w festiwalach zdobywając liczne nagrody. Wielokrotnie zapraszana była do jury konkursów chóralnych regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Współpracując z orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych. Wspólnie z prowadzonymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD. Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest  twórczość funeralna. Efekty badawcze zostały przedstawione w rozprawie pt. -Requiem w twórczości kompozytorów polskich. Jest też autorką, redaktorem naukowym publikacji książkowych i licznych artykułów dotyczących chóralistyki polskiej.

Była kierownikiem oraz współorganizatorem wielu konferencji naukowych (m. inn. Nurt narodowy w twórczości kompozytorów polskich…; Między nieznanym a zapomnianym. Muzyka polska w świetle nowych odkryć; W kręgu chóralistyki polskiej ).

Wioletta Miłkowska jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. W latach 2006 -2014 roku była w regionie koordynatorem działań Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarła w publikacji „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011).Obecnie (od roku 2015) koordynuje zadania edukacyjno- artystyczne w autorskim projekcie „Rozśpiewany Białystok”.

Jest także współzałożycielem Międzynarodowego Chóru Morza Bałtyckiego ( w jego skład wchodzą członkowie zespołów polskich, litewskich, łotewskich i rosyjskich ), z którym realizuje artystyczne przedsięwzięcia.

Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Statuetką Nauczyciel Mądry Sercem – Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku. Za swą działalność została wyróżniona Medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. W roku 2017 otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. Za całokształt dotychczasowych dokonań artystycznych i popularyzatorskich w roku 2018 uhonorowania odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Kulturze Gloria Artis, natomiast w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki.

 

Powrót na górę strony