O Nas - Policja Podlaska

O Nas

Data publikacji 01.02.2007


         Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku powstał  we wrześniu 2003 roku. Wspólnie muzykują policjanci, pracownicy Policji, ich rodziny i przyjaciele. 

             Od października 2005 roku zespołem kieruje Wioletta Miłkowska - profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno - Pedagogicznego w Białymstoku. Jest także koordynatorem młodzieżowego ruchu chóralnego  w Ogólnopolskim Programie „Śpiewająca Polska”. Prowadzi również działalność naukową, zajmując się requiem w twórczości kompozytorów polskich.

           Chór uświetniał wiele uroczystości państwowych, religijnych oraz ceremonie policyjne - obchody Święta Policji w Białymstoku, Warszawie, Krakowie i Zamościu, inauguracje roku akademickiego   
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

            Uczestniczył także w licznych przeglądach zespołów chóralnych. Koncertował podczas Dni Muzyki Cerkiewnej, Dni Muzyki Chrześcijańskiej, Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko” w Supraślu, Iławskich Spotkaniach Chóralnych. Brał udział w Koncertach Kolęd Prawosławnych w Operze i Filharmonii Podlaskiej, Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu, koncertach charytatywnych oraz uroczystościach beatyfikacji.

           Chór KWP z powodzeniem brał udział w zmaganiach konkursowych Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, gdzie w 2004 roku otrzymał wyróżnienie, a w 2008 roku zdobył I miejsce  w kategorii „Chóry inne”.

             W 2009 roku zdobył „Złoty Dyplom” w kategorii chórów świeckich w IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej – Bydgoszcz 2009.

             W grudniu 2011  Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku został zaproszony do koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie wykonał „Liturgię św. Jana Złotoustego” Pawła Czesnokowa. 

            W roku 2004 i 2007 nagrał płyty CD z kolędami kościoła prawosławnego i rzymskokatolickiego. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W repertuarze zespołu znajdują się kompozycje sakralne i świeckie kompozytorów różnych epok. Są to utwory a cappella, z towarzyszeniem fortepianu, wokalno – instrumentalne i formy oratoryjne: Messe Breve Ch. Gounoda, Requiem G. Foure, Gloria J. Ruttera oraz Msza G - dur F. Schuberta.

 

Powrót na górę strony