Laboratorium Kryminalistyczne

Podstawowe informacje - Laboratorium Kryminalistyczne

Data publikacji 02.01.2024

Laboratorium Kryminalistyczne

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Adres do korespondencji:
Generała Józefa Bema 4, 15-004 Białystok
 

SEKRETARIAT
tel. (47) 711-32-40 
fax. (47) 711-32-41


NACZELNIK WYDZIAŁU:
nadkom. Maciej Kalenik 
naczelnik.wlk.kwp@bk.policja.gov.pl

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:
podinsp. Krzysztof Waszkiewicz

Pracownia Telefon
Zespół I - Koordynator zespołu: Michał Filipowicz (47) 711-24-31
Pracownia badań mechanoskopijnych (47) 711-23-42
Pracownia badań wypadków drogowych: Wojciech Karczewski (47) 711-22-41
Zespół III - Koordynator zespołu: Karol Szusta (47) 711-20-84
Pracownia badań chemicznych (47) 711-20-84
Zespół IV - Koordynator zespołu: Joanna Lisowska (47) 711-31-68
Pracownia badań daktyloskopijnych (47) 711-31-68
Przeszukania w daktyloskopijnych bazach danych (47) 711-31-53
Pracownia badań śladów rękawiczek (47) 711-23-31
Pracownia badań traseologicznych: Zbigniew Strankowski (47) 711-36-08
Pracownia klasycznych badań dokumentów (47) 711-25-37
Zespół V - Koordynator zespołu: Krzysztof Turowski (47) 711-31-62
Pracownia badań informatycznych (47) 711-31-62
Pracownia badań cyfrowych nośników danych: Janusz Pietruczuk (47) 711-21-69
Pracownia badań atroposkopijnych: Ewa Zemło (47) 711-36-18
   
   
Zarządzanie jakością Laboratorium: Liwarowski Piotr (47) 711-23-09
Koordynator techniki kryminalistycznej Mariusz Petrych
(specjalista z analizy plam krwawych)
(47) 711-28-61

 

Laboratorium Kryminalistyczne w szczególności realizuje zadania w zakresie:

  1. wykonywania ekspertyz, opracowywania opinii kryminalistycznych i realizowania zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych ustawowo uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
  2. koordynowania działań oraz sprawowania nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
  3. współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
  4. współpracy z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
  5. prowadzenia Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS).

 

Powrót na górę strony