Pracownia badań chemicznych

Pracownia Chemii

Data publikacji 23.02.2005

Zakres badań realizowanych w pracowni badań chemicznych:

 • badanie jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów,
 • badanie mikrośladów: włókien, powłok malarskich, nietypowych śladów,
 • badanie substancji łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi,
 • chemiczna analiza jakościowa materiałów wybuchowych, określanie budowy i zasady działania przyrządów wybuchowych, szacowanie zagrożenia związanego z wybuchem,
 • chemiczna analiza śladowa pozostałości wybuchowych i odtwarzanie budowy urządzenia wybuchowego na podstawie pozostałości po wybuchu,
 • oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych (krwi),
 • badania śladów kontaktowych środków odurzających, substancji psychotropowych i materiałów wybuchowych.

 

Analiza plam krwawych:

 • ujawnianie widocznych i niewidocznych (zacieranych) śladów krwi metodą wzrokową i/lub z wykorzystaniem zjawiska chemiluminescencji (luminol) oraz oświetlaczy o różnej długości fali światła,
 • przeprowadzanie testów wstępnych niespecyficznych i specyficznych na obecność krwi,
 • opis właściwości śladów krwawych w protokole oględzin,
 • zabezpieczanie ujawnionych śladów krwi do dalszych badań identyfikacyjnych,
 • sporządzenie sprawozdania z czynności z zakresu analizy śladów krwawych w ramach przeprowadzonych oględzin.

 

W ramach wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w pracowni opracowano i wykorzystuje się przy badaniach procedurę badawczą PB-01/CHEM „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej”  aktualne wydanie 5 z dnia 24.11.2014r.

Powrót na górę strony