Pracownia badań cyfrowych nośników danych

Pracownia badań cyfrowych nośników danych

Data publikacji 07.03.2005

Zakres badań realizowanych w pracowni badań cyfrowych nośników danych:

 • Badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo, itp.)
 • Badania identyfikacyjne urządzeń służących od utrwalania obrazu
 • Badania zapisów wizualnych pod kątem określenia metod i śladów ingerencji w zarejestrowany obraz
 • Badania mające na celu ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz
 • Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np.: selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji, tip)
 • Wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych
 • Rejestracja czynności procesowych
 • Wyodrębnianie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja
 • Wykonywanie dokumentacji poglądowych
 • Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych
 • Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych
 • Odczyt zautomatyzowany telefonów komórkowych
 • Konwersja zapisów wideo do różnych formatów
 • Zabezpieczanie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazu

 

 

Powrót na górę strony